gaaffii karaa fuula feesbookii kilinika giddu-galeessaa dr.jamaal na gaafattaniif

gaaffii karaa fuula feesbookii kilinika giddu-galeessaa dr.jamaal na gaafattaniif

Waa Sadii naan beeka sadiimoo waaqatuu beekaa

1 Akkan hojaadhe jijjiraamu naan beeka jiraadhee akkaan hojadhuu waaqatuu beekaa

2 Akkan du.u beekkaa  yoom akkaan du.u waaqaatu beekaa

3Cubamaa akkaan taa.ee beekaa hammaa cubuu koo waaqatuu beeka jireenyaa lafaa kanaara  


Print   Email